پایگاه اطلاع رسانی > اینفوگرافیک سیستم پشت آلپاین دیوتر

اینفوگرافیک سیستم پشت آلپاین دیوتر

اینفوگرافیک سیستم پشت آلپاین کوله های دیوتر که در سری های  Freerider Pro , Guide , Guide Lite , Rise  استفاده شده است
اینفوگرافیک سیستم پشت آلپاین دیوتر
alpine-back-system.jpg