محصولات > سنگ نوردی > ابزارهای صعود > ابزارصعود پتزل Petzl-TIBLOC
قیمت بدون تخفیف: 1,292,000ريال
قیمت خرید شما: 1,100,000ريال
:(جمع قیمت(بدون مالیات 1,100,000ريال
کد محصول: 0207009

ابزارصعود پتزل Petzl-TIBLOC

ابزارصعوداضطراری جمع وجور
درمشکلات ،این ابزارصعودبسیارسبک میتواندبرای ساختن سیستم متحرک ویابعنوان جایگزین گره های اصطکاکی درموقعیت های خودنجات دهندگی مورداستفاده باشد.باقرقره ULTRALEGERE استفاده می شود.
جنس:فولادکروم
وزن:39گرم
سازگارباطناب های:8تا11 میلی متر
تاییدشده:CE EN 567, UIAA
برآمدگی فولادکروم بادندانه زاویه داروشیارخودپاک کنندگی گیره های طناب راایمن میکندحتی درموقعیت های پوشیده ازیخ یاگل.
میتواندبعنوان وسیله پیشرودرسیستم متحرک استفاده شود.
دراین وسیله،سوراخ کوچک بالایی اجازه میدهدتاطناب محافظ متصل شود.
اطلاعات این محصول از سایت رسمی پتزل ترجمه شده است.

نظراتارسال پیام Security code