محصولات > سنگ نوردی > ابزار حمایت و فرود > ابزارفرودپتزل- Petzl- I,D,S
قیمت خرید شما: 0ريال
:(جمع قیمت(بدون مالیات 0ريال

ابزارفرودپتزل- Petzl- I,D,S

 ابزارفرودباعملکردضدهراس.ابزارترمزگیربرای فرودوضدوحشت باچندعملکرد که فرودراکنترل کرده ،درنواحی افقی یامایل حرکت راآسان کرده ومقیت رادرمحل کار تثبیت میکندبدون آنکه نیازبه بستن ابزارباشد.
باعملکردضدهراس درصورتی که سنگنورد فشاربیش ازحدروی دسته وارد کند.این ابزاردارای خاصیت ضدخطاست که باعث کاهش احتمال حادثه شده ویک دریچه که مانع از افتادن های پی درپی ابزار میشود.به نصب طناب زمانیکه anchors میانی را میگذرانیدکمک میکند.
وزن:530گرم
دارای تاییدیه : EN 341 classe A, CE EN 12841 type C, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical Use, EAC
 
دارای چندعملکردکه به سنگنورداین امکانات رامیدهد:
1-بازکردن طناب وکنترل فرودبادست درانتهای طناب
حرکت آسانتردر نواحی مایل یا افقی باکمک دکمه روی دسته
تثبیت موقیت ایستگاه کار بدون نیازبه بستن دستگاه
قفل صفحه بایک پیچ ،یک کیت نجات یکپارچه میشود.
بار راتا 250 کیلوگرم کاهش میدهد(سنگنوردان متخصص)
مینیمم: قطرطناب 10میلی متر
ماکسیمم:قطرطناب 11/5 میلی متر 

نظراتارسال پیام Security code