محصولات > سنگ نوردی > طناب > Beal-طناب نیمه استاتیک غارنوردی spelenium8.5mm*1m Uni core
قیمت خرید شما: 0ريال
:(جمع قیمت(بدون مالیات 0ريال
کد محصول: 0202001

Beal-طناب نیمه استاتیک غارنوردی spelenium8.5mm*1m Uni core

این طناب بامقداری کشش کاملا مناسب غارنوردی میباشد.به راحتی قابل استفاده است وبدلیل قطرکم وجنس نرم که مشخصه طنابهای نوع بی میباشدموردتوجه است.بافرآیند  یونیکور بندهای سطحی به هسته طناب پیونددارندوازلغزش جلوگیری میکند.زمانی که پوسته رابدلیل ساییدگی بایدجداکنیدهمچنان به هسته طناب چسبیده وباعث میشودکه کاربربرای جدایی آن به بالا یاپین برود.

 


 

به راحتی قابل استفاده است حتی برای تازه کارها.
به راحتی آماده میشود،بایک برش طولی بااستفاده از یک تیغه ساده بدون هیچ گونه حرارت موردنیاز.
کاهش انقباض درآب بیش از50 %

نظراتارسال پیام Security code