قیمت خرید شما: 0ريال
:(جمع قیمت(بدون مالیات 0ريال

Beal-Rope Tech دستکش

دستکش ترکیبی ،کف دست نیمه چرم،پارچه کشی قابل تنفس درپشت .

دارای چرم نازک درقسمت انگشتان درداخل برای مهارت بیشتر
دارای کفه مستحکم برای کارباطناب.
دارای پارچه کشی درپشت برای کمک بهتنفس بهتروجلوگیری ازعرق کردن دست .
دارای حلقه برای اتصال به هارنس .

نظراتارسال پیام Security code