محصولات > سنگ نوردی > کلاه > کلاه پتزل - Petzl-ELIA
قیمت بدون تخفیف: 2,690,000ريال
قیمت خرید شما: 2,290,000ريال
:(جمع قیمت(بدون مالیات 2,290,000ريال
کد محصول: 0209001

کلاه پتزل - Petzl-ELIA

کلاه ایمنی مقاوم،راحت برای خانم ها
این کلاه برای پاسخگویی به نیازهای خاص خانم هاطراحی وایجادشده است.سیستم هدبندجدیدOMEGA (درانحصار PETZEL )اجازه میدهدتاکلاه ایمنی به راحتی روی سرگذشته وبرداشته شودوحداکثرراحتی راایجادمیکند.بعلاوه این خصوصیات منحصربه فرد،کلاه هدبندجدیدومکانیسم شبکه نوارهای قابل تنظیم راداراست واجازه میدهدکلاه دقیقاروی سرهای مختلف تنظیم شود.
جنس:بدنه اصلی ABS،ایجادشده ازآسترپلی استایرن،نوارهای پلی استر،فوم PE.
تاییدشده :CE EN 12492, UIAA 106
-روی سرراحت است:
سیستم هدبندOMEGA بطورخاص برای اینکه به راحتی روی سرگذاشته وبرداشته شودطراحی شده است.
فوم راحت جاذب.
بندهای تنظیمی دراطراف به دورازچانه قرارداده شده اند.
-بطورکلی باهرنوع سایزسر تنظیم می شود:
تنظیم هدبندحتی زمانی که کلاه روی سراست راحت وسریع است.
بندچانه میتوانددرجلویاعقب قراربگیرد.
-طراحی شده تاحداکثردوام وتطبیق پذیری راعرضه کند:
بدنه کلاه سبک وبادوام  از ABSتزریق شده.
ازآسترفوم پلی استایرن ایجادشده است.
این کلاه مناسب برای صخره نوردی،کوهنوردی،غارنوردی،via ferrata
-به راحتی بافعالیتهاسازگارمیشود:
لامپ پیشانی بااستفاده از4گیره یکپارچه  میتواندمتصل شود.
 

نظراتارسال پیام Security code