محصولات > سنگ نوردی > کلاه > کلاه باچراغ پتزل - Petzl-TRIOS
قیمت خرید شما: 0ريال
:(جمع قیمت(بدون مالیات 0ريال
کد محصول: 0209007

کلاه باچراغ پتزل - Petzl-TRIOS

کلاه غارنوردی باچراغ ULTRA VARIO.حداکثر520 لومن
کلاه TRIOSبرای غارنوردان طراحی شده است که به دنبال دوکاربردآن بطورهمزمان هستند.بادوام وراحت است.باچراغ های قابل شارژULTRAVARIO  روشنایی تضمین شده است.با4حالت پرتونوردرهرشرایطی مناسب است،برای مثال برای دیدنزدیک بابیشترین زمان روشنایی ویافاصله دیدزیاد.
جنس:بدنه ABS،آسترپلی استایرن،تسمه نوارپلی استر.
وزن:330گرم کلاه،210گرم لامپ،ACCU 2 ULTRA160 گرم.
تاییدشده:CE

-چراغ پیشانیULTRA VARIO:
تکنولوژی سبک:CONSTANT LIGHTING
انواع پرتو:گسترده،مخلوط،متمرکز.
قدرت:ACCU 2 ULTRA 2600 mAh Lithium-باتری قابل شارژِیونی.
زمان شارژ:3ساعت شارژسریع.
ضدآب:IP 67(ضدآب تاعمق 1متربرای 30 دقیقه)
-کامل،عملکردبالای نورها:
فوق العاده قدرتمندبانوریکنواخت تا 520لومن.
متمرکز،حداکثرپرتاب نور210متر.
نورثابت تضمین میکندکه درکل زمان روشنایی نورکم نمیشود.
-4حالت پرتونوراجازه میدهدتاکاربرباتوجه به شرایط پرتومناسب راانتخاب کند:
حالت محیطی:گسترده،باقدرت کمترپرتوبرای بهینه بودن زمان روشنایی.
حالت نزدیک:پرتویکنواخت برای دیدنزدیک.
حالت حرکت:پرتومخلوط بطوربهینه برای مسیریابی وروشن سازی ناحیه زیادی.
حالت دیددور:پرتوبسیارمتمرکزحداکثردیددورراایجادمیکند.
-عملکردعالی باتری قابل شارژ ACCU 2 ULTRA Lithium-Ion:
تعادل عالی که بین گنجایش وراکم آن وجوددارد آن راروی سر راحت میسازد.
تکنولوژی Lithium-Ion عملکردخوبی دردماهای پایین دارد.
انرژی سنج اجازه میدهدتاکاربراززمان روشنایی آگاه باشد.
شامل شارژرسریع.
-به راحتی قابل استفاده است:
انتخاب دستگیره چرخشی کمک میکندتاحتی بادستکش به راحتی  حالت هاتغییرکند.
چراغ چشمک زن نشاندهنده انتقال به حالت ذخیره است.
شامل بندکشی برای وصل کردن لامپ روی سراست.
-مقاوم:
ضدآب تاعمق 1متربه مدت 30دقیقه.
درمقابل افتادن،ضربه وخوردشدن مقاوم است.

نظراتارسال پیام Security code